Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिनेश नाथ योगी


दिनेश नाथ योगी


दिनेश नाथ योगी
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार
इमेल dineshnathy9@gmail.com
सम्पर्क 9848429573
बहाल मिति N/A