Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिलिप कुमार सिंह


दिलिप कुमार सिंह


दिलिप कुमार सिंह
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल dilip.rights@gmail.com
सम्पर्क 9852831156
ठेगाना लाहान नगरपालिका 20, सिराहा
बहाल मिति २०७५ पुष ३