Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 दिलिप भुजेल


 दिलिप भुजेल


 दिलिप भुजेल
कार्यालय सहयोगी

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क ९८४१४०७७३६
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६