Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिपक प्रसाद न्यौपाने


दिपक प्रसाद न्यौपाने


दिपक प्रसाद न्यौपाने
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति प्रवर्धन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dipak_neupane@hotmail.com
सम्पर्क 9851213515
बहाल मिति २०७५ मंसिर २७