Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

चेतनाथ गिरी


चेतनाथ गिरी


चेतनाथ गिरी
प्रहरी सहायक निरीक्षक

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद प्रहरी सहायक निरीक्षक
इमेल chetnathgiri@gmail.com
सम्पर्क 9841415610
बहाल मिति N/A