Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बिश्वबन्धु अर्याल


बिश्वबन्धु अर्याल


बिश्वबन्धु अर्याल
नायब सुब्बा

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद नायब सुब्बा
इमेल bbandhuaryal@yahoo.com
सम्पर्क 9841406577
बहाल मिति N/A