Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विष्णु प्रसाद आचार्य


विष्णु प्रसाद आचार्य


विष्णु प्रसाद आचार्य
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल bishnunacharya@gmail.com
सम्पर्क 9851065579
बहाल मिति २०७५ चैत्र १४