Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बिरेन्द्र खतिवडा


बिरेन्द्र खतिवडा


बिरेन्द्र खतिवडा
सिपाही

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद सिपाही
सम्पर्क 9863648295
बहाल मिति N/A