Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

विनोद विश्वकर्मा


विनोद विश्वकर्मा


विनोद विश्वकर्मा
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल bikalpbinod@gmail.com
सम्पर्क 9843938002
ठेगाना प्युठान नगरपालीका 09, प्युठान
बहाल मिति N/A