Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

भूपेन्द्र सापकोटा


भूपेन्द्र सापकोटा


भूपेन्द्र सापकोटा
उप सचिव

शाखा प्रहरी प्रशासन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल bhupendrasapkota@gmail.com
सम्पर्क 9851092225
बहाल मिति २०७५ मंसिर २७