Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

भरत वि. क.


भरत वि. क.


भरत वि. क.
लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखापाल
इमेल bharatkubi25@gmail.com
सम्पर्क 9843369617
बहाल मिति N/A