Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बशिष्ट कुमार घिमिरे


बशिष्ट कुमार घिमिरे


बशिष्ट कुमार घिमिरे
उप सचिव

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद उप सचिव
इमेल ghimirebk2016@gmail.com
सम्पर्क 9851212415
बहाल मिति N/A