Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बन्दना भुजेल


बन्दना भुजेल


बन्दना भुजेल
सशस्त्र प्रहरी परिचारीका

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सशस्त्र प्रहरी परिचारीका
सम्पर्क 9849885474
बहाल मिति N/A