Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 ब‌ंशी कुमार आचार्य


 ब‌ंशी कुमार आचार्य


 ब‌ंशी कुमार आचार्य
उप सचिव

शाखा विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा
पद उप सचिव
इमेल bamshia18@yahoo.com
सम्पर्क 9851097651
बहाल मिति N/A