Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 बाबुराम पौडेल  


 बाबुराम पौडेल			 


 बाबुराम पौडेल  
हलुका सवारी चालक

शाखा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा
पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क ९८४१४०३०२६
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६