Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अरुण भट्टराई


अरुण भट्टराई


अरुण भट्टराई
प्रहरी नायब निरीक्षक

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद प्रहरी नायब निरीक्षक
सम्पर्क ९८४१५१६२५३
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६