Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अनुषा कोइराला


अनुषा कोइराला


अनुषा कोइराला
शाखा अधिकृत

शाखा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल ankoirala@gmail.com
सम्पर्क 9841961665
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ९