Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गृहमन्त्री राम वहादुर थापा 'वादल' ज्यूबाट जाडोको कपडा वितरण

Jado_ko_kapada_bitaran1.jpg
गृहमन्त्री राम वहादुर थापा 'वादल' ज्यूबाट जाडोको कपडा वितरण