Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि उच्चस्तरिय सम्मेलन